Cáin Rachmais

Cáin rachmais, tá an cháin bunaithe ar an luach margaidh na sócmhainní atá ar úinéireacht. Cé go bhfuil go leor tíortha forbartha a roghnú chun cáin rachmais, na Stáit Aontaithe tá go ginearálta, bail ar fónamh orthu cáin a ghearradh ar ioncam. Cáin rachmais a fhorchuirtear ar an saibhreas atá ag daoine i dtír. Tá an cháin ar an duine ghlanluach a sócmhainní lúide dliteanais. Na sócmhainní seo san áireamh, ach níl siad teoranta do, airgead tirim, ar banc taiscí, scaireanna, sócmhainní seasta, gluaisteáin pearsanta, luach a mheasúnú na maoine réadach, pleananna pinsin, airgead cistí, an t-úinéir-áitiú ar an tithíocht,